แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell
เครื่องควบคุมการชาร์จ
 

แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell
เครื่องควบคุมการประจุ

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
โคมไฟถนน LED โซล่าร์เซลล์

ไฟถนนลังงานแสงอาทิตย์
โคมไฟสนาม Garden Light

โคมไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟกระพริบ
Solar Traffic Light

ไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์

ป้ายเขตโรงเรียนโซล่าเซลล์

พลังงานลม ผลิตกระแสไฟฟ้า
Wind Turbine

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์
Solar Pump

สำหรับบ่อน้ำบาดาล
สำหรับบ่อน้ำ แหล่งธรรมชาติ

อุปกรณ์เสริม อื่นๆ    
Accessories / Applications

โคมไฟ LED หลอดไฟ LED
เครื่องทำน้ำร้อน Solar Heater
อื่นๆ (แบตเตอรี่,Inverter, etc.)

บทความ - นานาสาระ

การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล
การเลือกซื้อโคมไฟถนน
การเลือกซื้อโคมไฟจราจร
การเลือกซื้อหลอด LED
การเลือกซื้อกังหันลม
อื่นๆ
      

     

# ศูนย์จำหน่ายกังหันลม ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม Wind Turbine  ขนาด 200W , 500W , 1 KW.Low Speed ความเร็วรอบต่ำ ราคาถูก

  กังหันลมผลิตไฟฟ้า

          

    กังหันลมผลิตไฟฟ้า  (Wind Turbine)

      อีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้ทุนต่อหน่วยพลังงานยังถูกกว่าพลังงาน
แสงอาทิตย์ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในอดีตโดยปรกติแล้วพลังงานลมจะทำ
งานได้เมื่อมีความเร็วลมตั้งแต่
6 เมตรต่อวินาทีขึ้นไปแต่เทคโนโลยีด้านนี้ก็ได้พัฒนาไปจนสามารถทำให้กังหัน
ลมเริ่มทำงานได้ที่ความเร็วลมตั้งแต่
2.5-3 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป
ทำให้สามารถใช้ได้ในบางเขตพื้นที่ของประเทศไทยชัยโยของเรานี้ โดยพื้นที่ๆเหมาะสมควรเป็นเขตชายทะเลเกาะแก่งต่างๆหรือทางลมภูเขา หรือบน
ยอดตึกสูงๆ อย่างไรก็ตามยังคงมีอีกหลายพื้นที่ๆยังไม่เหมาะ
กับการใช้พลังงานประเภทนี้ ท่านอาจตรวจสอบ
สภาพลมได้ที่

 
---> ตรวจสอบสภาพอากาศ (ค่าความเร็วลมที่แสดงในเว็บไซด์ของกรมอุตุฯบอกความเร็วลมเป็น กม./ชม.
ท่านต้องคูณด้วย
0.28 โดยประมาณจะได้ความเร็วลมในแบบ เมตร/
วินาที)

      ส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง           

 ชุดกังหันลม  (รวมในแพ็คเกจ)

  เครื่องควบคุมการชาร์จ  (รวมในแพ็คเกจ)

  แบตเตอรี่

  เสาเหล็กทั่วไป

  เครื่องแปลงไฟ (Inverter)

 

 

 

แผนผังการต่อวงจร คลิก --->

        Download Catalog สินค้า

          Micro Wind 100~300 วัตต์    

          NSW200 กังหันลมขนาด 200 วัตต์

          NSW500 กังหันลมขนาด 500 วัตต์

          NSW1 กังหันลมขนาด 1000 วัตต์

         แผ่นพับรวม คลิก

         Catalogue Wind Turbine

.............................................................................................................................................
 
 
คำถามยอดฮิตที่พบบ่อยๆ
 .............................................................................................................................................
  1. อยากทราบว่ากังหันลมผลิตไฟฟ้าที่จะซื้อจากบริษัทฯ ได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้เลย
    หรือไม่ ?
  ตอบ  ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์จากบริษัทและติดตั้งเองได้ หรือให้บริษัทไปติดตั้งก็ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างกัน
สำหรับอุปกรณ์ที่บริษัทจำหน่ายในชุดจะมีตัวกังหันลมผลิตไฟฟ้า และ ชุดควบคุมการชาร์จให้เท่านั้น อุปกรณ์
อื่นๆสามารถซื้อกับทางเราหรือจัดหาซื้อเองก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ
 .............................................................................................................................................
  2. อยากทราบว่ากังหันลมผลิตไฟฟ้า ที่แจ้งไว้ว่ามีทั้งระบบ 12V และ 24V หมายความว่าอย่างไร ?
  ตอบ  คือเพื่อชาร์จประจุลงแบตเตอรี่ 12V. หรือ 24V.
 .............................................................................................................................................
  3. อยากทราบว่ากังหันลมผลิตไฟฟ้า ไฟออกมาเป็น AC หรือ DC ? หากออกเป็นระบบ AC
    สามารถที่จะนำไฟกระแสสลับไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน Battery และ Inverter ได้หรือไม่ ?
  ตอบ  ไฟที่ออกจากการปั่นและหมุนโรเตอร์นั้นออกมาเป็น AC ส่วนการจะนำไฟไปใช้นั้นต้องชาร์จประจุนั้นลง
แบตเตอรี่เสียก่อนแล้วจึงผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อนำไปใช้งานต่อไป   
 .............................................................................................................................................
  4. อยากทราบว่าลักษณะการทำงานของกังหัน ใบพัดจะหมุนตามแรงลม แต่เวลาหมุนตามแล้ว
    ตัวกังหันก็จะหมุนไปด้วย อย่างนี้สายไฟที่ต่อพ่วงก็จะหมุนแล้วจะพันเป็นเกลียวหรือไม่ ?
  ตอบ  ตอนที่ติดตั้งกังหันลมนั้นต้องทำเดือยล๊อคไว้ไม่ให้กังหันหมุนได้360องศาคือต้องมีสุดทางแล้วหมุน
กลับมาทางเก่า หากปล่อยให้กังหันหมุนไปได้360องศาจะหมุนไปเรื่อยและสายจะพันเป็นเกลียวได้

 .............................................................................................................................................